dimarts, 12 de gener de 2010

APROVADA LA MOCIÓ SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS ORGANITZATS PER LA COMISSIÓ ‘DECIDEIX LLAVANERES’.

El passat dimecres 30 de desembre es va aprovar en ple ordinari la moció presentada per la nostra plataforma amb l’objectiu d’aconseguir el suport del màxim grup de regidors possible.

Van votar favorablement:

Grups Municipals d´ERC, Gent de Llavaneres i SOS LLAVANERES, i els regidors del Grup Municipal de CiU Sandra Carreras i Ruiz, Josep Molina i Marchán i Josep Molins i Puig

El text de la moció és el següent:

MOCIÓ SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS ORGANITZATS PER LA COMISSIÓ ‘DECIDEIX LLAVANERES’.

ANTECEDENTS:

Atès que la Carta fundacional de les Nacions Unides aprovada el 26 de juny del 1945 diu en el seu article 1.2:

"Els objectius de les Nacions Unides són [...] desenvolupar les relacions amistoses entre nacions basades en el respecte del principi d’igualtat de drets i d’autodeterminació dels pobles, i prendre altres mesures apropiades per enfortir la pau universal..."

Atès que el dret a l’autodeterminació és també recollit en els articles 55 i 76 de l’esmentada Carta.

Atès que l’Assemblea General de l’ONU va aprovar les següents resolucions:

Resolució 545 (VI), 5 de febrer de 1952:

"Tots els pobles tenen el dret de disposar per ells mateixos."

Resolució 637 A(VII), 16 de desembre de 1952:

"Els Estats membres de l'Organització han de defensar el principi del dret de tots els pobles i de totes les nacions a disposar per elles mateixes."

"El dret dels pobles i de les nacions a disposar per ells mateixos és una condició prèvia a l'aplicació de tots els drets fonamentals de l'home."

Resolució 2625: Declaració sobre Principis de Dret Internacional referents a les Relacions d'Amistat i Cooperació entre Estats, 24 d'octubre de 1970:

"Tots els pobles tenen el dret a determinar lliurement, sense interferència externa, el seu estatus polític i a buscar el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i tots els Estats tenen el deure de respectar aquest dret d'acord amb allò estipulat en aquest capítol."

"El principi d'igualtat de drets dels pobles i del seu dret de disposar per ells mateixos constitueix una contribució significativa al dret internacional contemporani i la seva aplicació efectiva té una importància màxima en la promoció de les relacions d'amistat entre els Estats que tenen el seu fonament en el respecte del principi de la igualtat sobirana."

Resolució 49/148, 7 de febrer del 1995:

S'hi proclama "la realització universal del dret dels pobles a l'autodeterminació" i s'hi destaca "la importància, per a la garantia efectiva i el compliment dels drets humans, de la realització del dret dels pobles a l'autodeterminació".

Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’1 d’octubre de l’any 1998 la següent resolució:

"El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat."

Atès que Recentment s’ha creat a Sant Andreu de Llavaneres una comissió ciutadana que vol preguntar a la població la seva opinió sobre la conveniència que Catalunya sigui un estat independent dins d’Europa.

És per això que els regidors sota signants demanen al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer, que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres consideri positius i convenients els processos participatius en els quals la ciutadania pot expressar lliurement les seves opinions.

Segon, que l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres demani als ciutadans integrats a la comissió “Decideix Llavaneres” que treballin amb rigor per tal que la consulta que preparen es faci amb serietat i transparència i amb el màxim respecte a totes les opinions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada