dimecres, 16 de desembre de 2009

Decideix Llavaneres amb la Marató de TV3

El passat diumenge 13 de desembre vam col·laborar amb els actes en benefici de la Marató de TV3, dedicat a les malalties minoritàries.

La nostra parada estava integrada dins de la fira gastronòmica on vam
oferir un ampli assortit de coques dolces i salades. Tot i el fred vam aconseguir una destacada quantitat de 120 euros per a la donació conjunta al compte de la Marató. En total es van recaudar gairebé 1000 euros. Agraïm a tota la gent que es va acostar a la parada i va col·laborar amb la Marató.

dimecres, 2 de desembre de 2009

Protocol Organitzatiu pel Dret a Decidir a Llavaneres

1. ÉS LEGAL LA CONSULTA?

La consulta és una activitat plenament legal que organitzen, convoquen i celebren persones mitjançant una entitat privada, en exercici dels seus drets democràtics.
Ni el govern espanyol, ni l’advocat de l’Estat, ni cap jutge, n’han qüestionat la seva legalitat ni poden impedir que es faci.

2. QUÈ ES PREGUNTARÀ?

‘Està d’acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?’
3. COM ES VOTARÀ?

Mitjançant un vot secret dipositat en una urna.

4. QUINES SERAN LES POSSIBLES RESPOSTES?

SÍ – NO – BLANC

5. QUI PODRÀ VOTAR?

Totes les persones empadronades a Sant Andreu de Llavaneres que en data 28 de febrer del 2010 tinguin 16 anys.

6. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I L’EDAT DELS
ELECTORS?

Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents: document nacional d’identitat, carnet de conduir, passaport, o targeta de residència.

7. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS?

Queda acreditada mitjançant el document identificador i l’adreça al municipi.
Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data posterior a la del document identificador que acrediti legalment la residència: certificat d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc.

8. ON ES VOTARÀ?

La votació es farà en una sala habilitada a tal efecte per la Comissió.

9. QUIN SERÀ L’HORARI DE VOTACIÓ?

De les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

10. ES PODRÀ VOTAR ANTICIPADAMENT?

La Comissió Organitzadora elaborarà un protocol de votació anticipat que serà degudament explicat abans que s’iniciï la campanya electoral.

11. COM ES GARANTIRÀ LA LEGALITAT I LA TRANSPARÈNCIADEL PROCÈS ELECTORAL?

Ja que en la consulta no es pot utilitzar el cens estatal ni el padró municipal, s’utilitzarà un sistema informàtic per garantir que ningú pot votar més d’un cop.

12. QUI RESOLDRÀ ELS POSSIBLES CONFLICTES?

La Comissió organitzadora serà l’entitat responsable de resoldre qualsevol conflicte que es pugui produir, des del moment en què tingui lloc fins a trenta dies després de les votacions.
Totes les persones que participin en el procés electoral i faltin a la veritat en les actes i llibres que subscriguin, cometen un delicte de falsedat en document, responsabilitat que els serà exigida, amb la petició de la pena màxima establerta en el Codi Penal, per la Comissió Organitzadora.

Col·labora! Fem-ho possible!

Si vols participar i rebre més informació pots venir a les assemblees que celebrem cada dijous a les 21:00 a Ca l’Alfaro.
Per qualsevol dubte, suggerència o proposta pots enviar-nos un e-mail a decideixllavaneres@gmail.com per posar-te en contacte amb nosaltres.

Finançament de la campanya amb donacions al compte corrent: de Caixa Laietana 2042 0051 81 3300016988

Llavaneres Decideix el 28 de Febrer.

Decideix Llavaneres és una comissió ciutadana creada des de la societat civil, sense vinculació a cap partit polític, per impulsar la consulta popular sobre el dret a decidir.

L’Estatut de Catalunya i diferents resolucions de les Nacions Unides donen fe de la legalitat de la consulta:

Resolució 2625: de les Nacions Unides:
"Tots els pobles tenen el dret a determinar lliurement, sense interferència externa, el seu estatus polític”

Article 29 sobre el Dret de participació de l’Estatut d’Autonomia.
"Els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de consultes populars per la Generalitat i els ajuntaments, en matèria de les competències respectives, en la forma i amb les condicions que les lleis estableixen."